“Kako digitalizirati?” je bistveno vprašanje

To je čas, ko je digitalizacija HOTREC obratov postala nujna in neizbežna stvarnost, ki se ji gostinski, hotelski oziroma turistični obrat, kateri se bo želel ohraniti na trgu storitvenih dejavnosti, ne bo mogel izogniti.
Če se tega zavedamo, pa je pred nami še večje vprašanje, kako izvesti digitalizacijo, da ta ne bo sama sebi namen in da ne bo postala “cokla podjetja” v prihajajočem obdobju obsežnih sprememb na tem področju.

Poti digitalizacije je veliko in največja nevarnost so slabo domišljene (ne toliko izvedene) digitalizacije, ki lahko HOTREC podjetja vodijo v zaostajanje na vseh področjih poslovanja, saj bo imela nepravilno izvedena digitalizacija, poleg kratkoročnih, še bistveno večje negativne dolgoročne posledice na poslovanje HOTREC podjetij.

Slika: Klasična pristop k digitalizaciji zahteva veliko časa, denarja in popravkov zaradi napačnih odločitev in napačnega razumevanja

Že samo dejstvo, da bajubo model digitalizacije enakovredno deluje tako v najmanjšem bifeju, kot velikem poslovnem sistemu pove, da bodo mala HOTREC podjetja z našim modelom postala konkurenčnejša večjim , velika pa bodo z našim sistemom pričela poslovati vitko, pri čemer se bodo lahko hitro odzivala in vključevala na poplavo pričakovanih novih digitaliziranih platform na področjih naročanja, nabave, prodaje, marketinga, človeških virov, turističnih destinacij, vodenih ogledov, javnih prevozov, rezervacij, plačevanja, … Torej bosta z našim sistemom obe kategoriji pridobili. Težave bodo imela podjetja, ki digitalizacije ne bodo izvedla na bajubu (ni nujno, da je bajubo) primerljiv način, saj bodo postala nekonkurenčna, že samo zaradi modela, ki jim ne bo omogočal sodelovanja v sodobni konkurenčni tekmi, ki jo narekuje digitalizacija.
Zgolj za osnovno razumevanje, kakšne so lahko posledice nedomišljene digitalizacije opisujemo situacijo, ki jo lahko kmalu pričakujemo. Država napoveduje, da se bodo morala HOTREC podjetja digitalizirati, pri čemer bodo morala zaradi zahtev po zdravstveni varnosti izpolnjevati stroge zahteve glede brezkontaktnosti. Za to bo namenila tudi sredstva , ki jih poznamo že iz preteklih razpisov (P4D).
Nekatera HOTREC podjetja so ta sredstva že koristila za svojo digitalizacijo, vendar pa imajo (bodo imela) težave, ker ta ni bila dovolj domišljena. Problem je v tem, da so svojo strategijo digitalizacije gradila na parcialnem reševanju ozkih grl v svojem obstoječem poslovnem modelu in ne z mislijo na dolgoročne vseobsežne prihajajoče spremembe na vseh področjih delovanja HOTREC podjetja. Nekatera, redka vodstva teh podjetij se danes zavedajo, da bodo morala vložiti dodatna izdatna sredstva, če bodo želela zadovoljiti zahteve države, ki jih ta napoveduje zaradi varovanja javnega zdravja in to samo zato, ker so na digitalizacijo gledala preozko.
V prihodnosti, bo vedno več podobnih in še večjih digitalizacijskih izzivov, na katere se bodo morala HOTREC podjetja hitro in učinkovito odzivati.

Ironija digitalizacije je tudi v tem, da nedomišljeno zastavljena strategija digitalizacije povzroča vedno večje tehnološke težave pri implementaciji vedno novih in novih zahtev po digitalizaciji, ki jih narekuje trg in okolje v katerem deluje HOTREC podjetje. Vse nadgradnje, posodobitve, nedomišljeno zastavljene digitalizacije, postajajo vse dražje, težje izvedljive, zahtevnejše in tudi vse dolgotrajnejše.

Digitalizacija torej danes več toliko tehnološka (rešitve so tu), kot je strateška odločitev.

Da bi opozorili na dejstvo, kako zahtevna je kakovostno izvedna digitalizacija, je lahko naš primer časovnice razvoja.
Na začetku, smo mislili, da bomo projekt izvedli najkasneje v šestih mesecih in da se lahko potem osredotočimo na trg. Iz teh šest mesecev je nastalo šest let razvoja, od katerih je bila vsaj polovica poprava napak zaradi nepravilnih strateških usmeritev, ki smo jih naredili na začetku razvoja.

Največja težava digitalizacije je ustvariti dovolj odprt in fleksibilen informacijski sistem, pri katerem uvajanje novih tehnologij, novih protokolov, novih marketinških poti, novih orodij za obdelovanje in posredovanje podatkov (poročil) ne bo naletelo na težko ali celo nepremostljivo (predrago) oviro, ko digitaliziran informacijski sistem HOTREC obrata ne bo sposoben slediti digitalizacijskim trendom ali pa bo to izvedel z nekonkurenčno velikim finančnim, tehnološkim in časovnim naporom.

Slika: Predpripravljeno kakovostno jedro digitaliziranega sistema zaradi svoje prilagodljivosti, dolgoročno ohranja svojo aktualnost, ob bistveno zmanjšanem strošku investicije in časa

Na tem mestu, je smiselno opozoriti še na napačno izhodiščno razmišljanje, da je digitaliziran sistem, (kot so blagajne, računovodski programi, programi za vodenje zalog,…) statičen sistem. Torej postavimo digitaliziran sistem in ga bolj ali manj nespremenjenega uporabljamo celotno njegov življenski cikel.

Izkušnje v letih razvoja poslovnih modelov so pokazale, da je digitaliziran poslovni model v nasprotju z obstoječimi statičnimi poslovnimi HOTREC poslovnimi modeli zelo živ sistem, ki se ves čas spreminja, preoblikuje, nadgrajuje, opušča ali dopolnjuje z vedno novimi funkcionalnostmi, ki jih zahtevajo trendi na tem področju.

Za obdobje načrtovanja digitalizacije HOTREC obrata je torej pomembno kako podjetje zastavi projekt digitalizacije, saj je od tega odvisno, kako se bo lahko v prihodnosti odzivalo na prihajajočo poplavo sistemov v katere se bo moral digitaliziran sistem obrata vključevati, se prilagajati ter se dopolnjevati z novimi in drugačnimi funkcionalnostmi.

Digitalizacija nudi gostu prijetnejše okolje HOTREC obrata

Sliši se paradoksalno, vendar je res, digitalizacija prispeva k prijetnejši uporabniški izkušnji gosta in osebja v gostinskem oziroma hotelskem obratu.

Formula je enostavna. Digitalizacija ponuja več izbire pri naročanju in več pozornosti osebja do gosta.

Vsi smo soočeni s tem, da HOTREC obrati postajajo vse večji in vse bolj učinkoviti, kar pomeni, da vse več miz, strežnih površin, prostorov ,… postreže vse manj osebja, kar je logična posledica sledenja HOTREC obratov, k čim večjim donosom.

Hkrati pa je dejstvo, da obstaja meja do katere je lokal, gostilna, hotel s svojo storitvijo še prijazen do gosta. V zadnjem obdobju pred zdravstveno krizo, smo bili vsekakor soočeni z ekstremi, ko je osebje postajalo vse bolj samo še orodje za vpis naročil v informacijski sistem. Še posebej to velja za dnevne konice, ko gostje običajno polnimo obrate in se trudimo ohranjati mirno kri.

Še večje ekstreme lahko pričakujemo po odprtju HOTREC obratov, ko bodo ljudje skušali nadoknaditi potrebo po družabnem življenju. Hkrati pa bodo težava tudi ekipe, ki bodo potrebovale nekaj časa, za obvladovanje strežbe.

Digitalizirani modeli kot je Bajubo – spletni natakar, je lahko HOTREC obratom v izdatno pomoč:

  1. prevzame naročila, ki jih osebje ne zmore ob dnevnih konicah
  2. osebje ima več časa za zahtevne goste, goste brez pametnih telefonov in goste, ki ne želijo uporabljati sodobnih strežnih poti v gostinstvu
  3. z vzpostavljenimi digitaliziranimi protokoli, se osebje in gosti podzavestno ravnajo po pravilih, ki jih vzpostavi organizator strežbe, saj jih digitaliziran model neprisiljeno vodi skozi strežbo
  4. s tem ko so protokoli vsakokrat pravilno izvedeni, se poveča epidemiološka varnost
  5. osebju je omogočeno hitrejše uvajanje v strežbo, saj jih digitalizirani protokoli vodijo skozi proces
  6. Pri zahtevnejših gostih je osebju na voljo natančen strokoven opis ponudbe, neposredno pred gostom, kar prispeva k pozitivni podobi HOTREC obrata in manjšemu stresu osebja .
Je bil članek uporaben?

Leave a Reply