Bajubo je sistem, ki  povezuje posamezne funkcionalnosti v celovit medsebojno povezan (mreženje funkcionalnosti) in soodvisen sistem za digitalno trženje, mreženje storitev, prodajo in knjigovodstvo.

Vsebinsko in logično posamezni funkcionalni sklopi delujejo neodvisno in jih je zato mogoče uporabljati ločeno, vendar se v tem primeru izgublja na najmočnejšem orodju sistema – sinergiji posameznih  funkcionalnosti

Seznam že delujočih funkcionalnosti

 • univerzalni cenik
 • bajubo-spletni natakar
 • Modularnost strežbe
 • naročilo od doma
 • “Orderman” z govornim dodajanjem izdelkov in komentarjev
 • davčna blagajna kot del marketinškega podsistema
 • izdaja original računov za podjetja z avtomatskim vnosom podatkov iz iskalnika podjetij
 • boniranje
 • večjezičnost cenikov, menijev in zaledne pisarne (backoffice)
 • hitro odklepanje blagajne s pinom,
 • avtomatsko  medsebojno mobilno obveščanje osebja (kuhinja, točilni pult,…) o novem stanju naročila,
 • avtomatsko obveščanje/opozarjanje osebja o prispelem novem naročilu,
 • avtomatsko združevanje naročil v en račun
 • avtomatizirano skupinsko izdajanje računov
 • gotovinsko in brezgotovinsko plačevanje (kreditne kartice, pay pal, ali-pay, kriptovalute,…)
 • multimedijska predstavitev ponudbe (filmi slike, opisi,…)
 • urbano naročilo (gostovo samostojno naročanje, spletno plačilo  in prejemanje e-računov na email naslov)
 • Popolnoma brezpapirno poslovanje
 • avtomatizirano materialno knjigovodstvo
 • avtomatizirano antalitično knjigovodstvo
 • avtomatska priprava in pošiljanje poročil (dnevni iztržki…)
 • avtomatiziran prenos podatkov (dnevni iztržki, prevzemnice,…)  v praktično vse računovodske programe (opera, Pantheon, miniMAX, vasco, b-keeper..)
 • avtomatsko obveščanje (odgovornih in/ali dobaviteljev…). o nizkem stanju zalog
 • omogočanje dobaviteljem, da sami vnesejo prevzemnice za ( in time vodenje zalog-pomembno zaradi aktualizacije cenikov) In time kalkulacije donosnosti izdelkov
 • avtomatsko formiranje in pošiljanje naročil (ali povpraševanja) dobaviteljem o nizkem stanje zalog (opcijsko),
 • avtomatski umik izdelkov iz cenika ko izdelka ni več na zalogi
 • vodenje zalog v realnem času,
 • avtomatsko pošiljanje periodičnih poročil
 • nemoteno delovanje ob izpadu električne energije in/ali interneta,
 • avtomatsko spremljanje gostovih navad,
 • avtomatski digitalni marketing za povečanje prodaje,
 • avtomatsko vodenje prisotnosti osebja,
 • avtomatizirano formiranje mailing liste,
 • avtomatsko izvajanje marketinških akcij ( kuponi, nagradna žrebanja, akcije, vabila, dogodki, prodaja kart,…)
 • avtomatizirane rezervacije, mize, sobe,… v povezavi z sistemi booking.com, air-bnb,… (opcijsko)

Univerzalni cenik

V prihodnosti lahko pričakujemo poplavo platform, kjer bodo ceniki akcije in meniji nujni sestavni del predstavitve HOTREC obrata.

Že danes morajo podjetja, ki omogočajo dostavo hrane usklajevati cenike z Woltom, e-hrano,… kar je lahko zelo duhamorno delo, ki ga običajno spremljajo vedno tako nezaželjene napake, pri čemer izredno težko spremljajo rezultate oziroma učinke prodaje po različnih kanalih.

Slika: Vedno več prodajnih kanalov zahteva vedno več vnosov cenikov, menijev, opisov,…

Zaradi digitalizacij konkurenčnih podjetij lahko kmalu pričakujemo povečevanje števila prodajnih kanalov in vzpon segmentacije kupcev, s katerimi bodo podjetja nagovarjala svoje kupce. Že vnašanje cenikov je zamudno opravilo. Kako se bodo stvari zapletle, ko bo potrebno kombinirati različne digitalne marketinške akcije. Ena nagradna igra še nekako gre, kaj pa pomeni, če se dodajajo še točke zvestobe, popusti za VIP goste, Happy hours,… Vse te kombinacije bodo lahko ob neustreznem spremljanju učinkov podjetje kaj hitro spravila na kolena. Lahko pa podjetje teh orodij za povečevanje prodaje ne bo uporabilo, vendar bo v tem primeru konkurenca z agresivnim avtomatiziranim digitalnim marketingom prevzela obstoječe kupce, goste,…

Slika: Univerzalen bajubo cenik za vse kanale prodaje

Bajubo sistem omogoča enoten cenik za vse prodajne kanale (spletna prodaja, strežba v lokalu, hotelski sobi , bazenu, prireditvi, catering, prodaja preko spletnega natakarja, prodaja preko osebja,…) in za različne segmente kupcev (VIP gostje, stalni gostje, občasni gostje, enkratni gostje…). Poleg tega je univerzalen cenik opremljen z možnostjo kakovostne multimedijske predstavitve in možnostjo vnašanja opomb gostov neposredno k naročenim izdelkom.

Zelo prilagodljiv cenik omogoča, izredno enostavne vnose in hitra prilagajanja vsebin. Tudi če slika in opis izdelka za ponudbo še nista pripravljena, je lahko vnos zgolj opisen, saj celotna idejna zasnova izhaja iz navadnega tiskanega cenika.

Slika: Bajubo menu praktično identičen tiskanemu ceniku, le da je bolj pregleden, bolj informativen in veliko bolj uporaben

Univerzalni cenik ima še veliko drugih funkcionalnosti:

 • večjezičnost
 • vnos multimedijskih vsebin (fotografije, filmi, albumi,…)
Video: Video vsebine imajo veliko sporočilno vrednost
 • kakovosten opis izdelka
 • enostaven opis alergenov
 • priporočilo izdelka, ki sodi k osnovnemu artiklu (priporočen izdelke k obroku z ribo je belo vino,…)
 • priložnostna ponudba

Priložnostni popusti, popusti za izbrane goste in kategorije gostov, akcije , fiksni popusti, časovne nastavitve, happy hours,…

Spletni natakar

Spletni natakar je navzven najbolj opazna značilnost sistema bajubo, ki strežbo in poslovanje podjetja dvigne na višje ravni, saj ima gost prvič v zgodovini možnost izbire načina naročila. Doslej je lahko naročil samo preko osebja, sedaj pa je prvič dobil priložnost, da naroči tudi sam če to želi.

Slika: Mobilni telefon postane gostov natakar, ki si vzame čas zanj, takrat ko ga potrebuje in kolikor ga potrebuje

Prednosti, ki jih v strežbo prinaša spletni natakar:

 • Več kot 80% večja varnost strežbe preko spletnega natakarja, kot s klasično strežbo, kar privabi vse več gostov
Slika: Večje zadovoljstvo gostov, saj lahko izbirajo ali bodo naročali hitro in varno ali pa želijo imeti bolj osebno in doživeto izkušnjo
 • Ob podobnih zdravstvenih krizah, bodo HOTRC podjetja lahko dalj čas odprta in po epizodi bodo lahko hitreje odprla svoja vrata , saj bodo delovala veliko bolj varno
 • Večje zadovoljstvo gostov, saj se fizično natakar več in bolj kakovostno posveča ostalim gostom, ki ne naročajo preko spletnega natakarja
 • Večje zadovoljstvo gostov ob pomanjkanju osebja, ob dnevnih konicah, ob nenadnem množičnem obisku,…
 • Gost, si lahko ogleda aktualno ponudbo in naroči v trenutku, ko se odloči za določen izdelek
 • Gost lahko sam opravi praktično vse, če to želi
Slika: Ali si bo gost samo ogledal ponudbo ali pa bo še naročil, plačal in prejel e-račun je njegova odločitev
 • Ker se naročila razvrščajo, v zaporedju kot so bila zaključena, so vsi gosti, ne glede ali so naročili preko osebja, spletnega natakarja ali od doma, postreženi brez neljubega preskakovanja naročil
Slika: Način ko ne more priti do izgube listkov z naročili, ali njihovega mešanja in s tem mešanja vrstnega reda strežbe
 • manj stresa v pripravi in strežbi, saj so vsi protokoli digitalizirani, s čemer so vsi v vsakem trenutku obveščeni o trenutnem stanju vsakega naročila

Modularnost strežbe

Ena najboljših (če ne najboljša) lastnosti bajubo-spletnega natakarja je neposredna vključenost natakarja v obratu v enovit sistem naročanja. Z drugimi besedami, ne glede na kanal prodaje (v obratu preko spletnega ali klasičnega natakarja, iz hotelske sobe, od doma, iz klopi v parku,…) naročila se vedno razvrščajo v vrstnem redu kakor prihajajo v sistem, kar bistveno poveča organiziranost in učinkovitost ter zmanjša stres.

Modularnost poslovnega modela:

1. Klasični princip strežbe omogoča, da HOTREC obrat izvaja strežbo kot doslej, brez omogočanja gostu ,da bi naročil sam. Princip primeren, predvsem za restavracije najvišjega cenovnega razreda z zadostnim številom izobraženega (poznavanje in razumevanje ponudbe) in kakovostnega (empatičnost, upoštevanje bontonskih pravil, prijaznost, odzivnost, pozornost,…) osebja. V takih restavracijah je bajubo sistem aktualen, kot podpora osebju, ke ne le da omogoča klasičen obračun strežbe, z izdajo tiskanega računa, ampak je osebju v vsakem trenutku na razpolago celoten opis ponudbe z multimedijskimi predstavitvami.

2.Hibridni princip strežbe, kjer lahko gost naroči sam ali preko osebja. Ta princip je najbolj uporaben, saj omogoča maksimalno optimizacijo strežbe, ker ima gost prvič v zgodovini možnost izbire načina izvedbe naročila.

3. Digitaliziran princip naročanja, kjer lahko gost naroči samo sam preko spletnega natakarja

Je bil članek uporaben?

Leave a Reply