(ang) Enterprise Risk Management
(slo) Upravljanje s tveganji v podjetju

Skrbno zasnovan program ERM:
– je tisti, v katerem se vsa pomembna korporativna tveganja opazujejo in upravljajo v enem samem okviru
– je lahko vir dolgoročne konkurenčne prednosti in vrednosti s svojimi učinki tako na »makro« oz. ravni celotnega podjetja in »mikro« ravni oziroma na ravni poslovne enote.
Na makro ravni ERM omogoča višjemu vodstvu, da identificira, izmeri in omeji tveganja na sprejemljive ravni neto izpostavljenosti, s katerimi se sooča podjetje. Z upravljanjem takšnih izpostavljenosti je v središču predvsem skrb za blaženje negativnih rezultatov in zaščite bonitetne ocene podjetja. ERM pomaga vzdrževati dostop podjetja do kapitala in drugih virov, potrebnih za izvajanje njegove strategije in poslovnega načrta.
Na mikro ravni ERM dodaja vrednost z zagotavljanjem, da so vsa bistvena tveganja obvladovana in da skrbno ovrednotijo ​​kompromise med tveganjem in donosom, ki jih izvajajo vodje poslovanja in zaposleni v podjetju. V ta namen morajo vodje poslovnih enot višjemu vodstvu zagotoviti informacije o glavnih tveganjih, povezanih z vsemi novimi kapitalskimi projekti
– zagotavlja informacije, ki jih lahko nato uporabi višje vodstvo za oceno mejnega vpliva projektov na celotno tveganje podjetja.

Napredna digitalizacija, z ustvarjanjem velikih podatkov (big data) in njihovo avtomatizirano analitiko, ustvarja podatkovno natančna poročila in ob posplošenem generaliziranem poročanju, omogoča še vpogled v globino, za hitro in natančno določanje faktorjev tveganja, ter njihovih uteži.
Vsi ti procesi se izvajajo v realnem času, kar ob avtomatiziranih orodjih napredno digitaliziranega sistema omogoča hitro, natančno, ciljano in učinkovito ukrepanje.

Je bil članek uporaben?

Leave a Reply