Zakaj že potrebujemo excel tabele ? Večinsko mnenje je, da zaradi njihove sposobnosti enostavnega izvajanja analiz. Mi smo to razmišljanje nekoliko spremenili in menimo, da je excel uporaben predvsem zaradi enostavnega vnašanja in črpanja podatkov, iz katerih lahko ustvarimo željene analize. Algoritmi, ki so v poslovnem svetu večinoma standardizirani , so zgolj orodje za hitrejšo izvedbo analiz.
Potem smo se vprašali, zakaj analitiki še vedno uporabljajo excel tabele za izvajanje analiz, saj je to delo običajno zamudno (za današnji čas) in zahteva precej natančnosti , ter zbranosti. Predvsem v marketingu so tabele še vedno zelo priljubljene.
Ugotovili smo, da različni razpršeni specializirani programi (sistemi blagajn, računovodskih programov, programov za vodenje zalog, … ) pripravljajo vsak svoje vrste podatkov, v obsegih, ki jim njihove specialnosti in nameni delovanja omogočajo. Težava nastane, ko želi analitik imeti te razpršene podatke povezane v kompleksnejše analize, ki vključujejo iz vsakega sistema določeno vrsto podatkov. Tu pa potem res ne gre drugače kot z excelom in njemu podobnimi tabelami, v katere se uvažajo iz različnih virov pridobljeni podatki.

S tem tem izhodiščnim razumevanjem, smo se lotili izvedbe zajemanja podatkov, ki bi lahko omogočilo celovite in kompleksne analize, brez sestavljanja podatkovnih baz iz raznovrstnih specializiranih programov. Po več kot letu dni razvoja (načrtovali smo 1 mesec) smo uspeli razviti model, ki lahko ustvari kakršenkoli podatek, ki ga analitik potrebuje za izvedbo svojih tudi najkompleksnejših analiz. Še več, ugotovili smo, da nam naš model zajemanja in obdelave podatkov poleg izvedb željenih analiz, omogoča izvedbo cele vrste avtomatiziranih postopkov, opravil in celo uvajanje umetne inteligence v storitvene dejavnosti.
Ugotavljamo, da smo možnosti, ki smo si jih z našim sistemom ustvarili, vstopili daleč v prihodnost, za katero sicer še ne vemo kaj nam bo prinesla, saj skoraj vsak dan odkrijemo kakšno novo uporabnost sistema, o kateri prej niti razmišljali nismo.

Je bil članek uporaben?

Leave a Reply