Splošni pogoji

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI

1. Opredelitev pojmov

Lokal:

Lokal je v skladu s temi splošnimi pogoji poslovni subjekt, ki poleg primarne dejavnosti, ki jo izvaja v/na poslovnem objektu oziroma prostoru,  opravlja še dejavnost spletne prodaje, katere prodajni asortiman je delno ali v celoti enak prodajnemu asortimanu primarne dejavnosti.

Kupec:

Oseba, ki odda spletno naročilo za izvedbo storitve lokalu.

Urbano spletno naročilo (UNO-urban net order)

UNO je naročilo storitev, ki jih nudi lokal, ki ga kupec izvede v točki skeniranja QR ali kakšne druge kode in ki hkrati  označuje kraj izvedbe naročila.

2. Uvodne določbe:

2.1 Ti splošni pogoji so skladni z Zakonom o varstvu potrošnikov, Zakonom o elektronskih komunikacijah in Zakonom o varstvu osebnih podatkov, določajo delovanje lokala, ter urejajo poslovanje med lokalom in kupcem.

2.2 Kupec se  s klikom na gumb “Oddaj naročilo” strinja s temi splošnimi pogoji.

3. Lokal:

Poslovni subjekt ______naziv___________________ davčna številka:___(davčna številka)________________, (v nadaljnjem besedilu podjetje) opravlja dejavnost v ____(naziv in naslov lokala) ____________________  e-poštni naslov:___________________: (v nadaljevanju lokal).

4. Pomoč uporabnikom

Informacije o naročilih, dostavi in reklamacijah v zvezi s spletnimi nakupi, ter pomoč pri spletnih nakupih, lahko kupec dobi preko neposredne komunikacije z osebjem lokala.

5. Cene

Vse cene so v evrih in vključujejo DDV. Podjetje  si pridržuje pravico do dnevnih sprememb cen asortimana brez predhodnega obvestila. Redne cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti. V primeru, da je podatek o ceni napačen oziroma v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, ponudnik kupcu omogoči odstop od nakupa, hkrati pa se trudi poiskati rešitev, ki bo v obojestransko zadovoljstvo. Cene v spletnem ceniku, so lahko drugačne od uradnega cenika lokala.

6. Spletna naročila
 • Oddajo naročila kupec opravi  s skeniranjem qr kode, ki se nahaja na stojalu ali kakšnem drugem predmetu oziroma napravi, ki označuje lokacijo izvedbe storitve (postrežbe, prodaje,…)
 • Naročilo lahko kupec odda v delovnem času lokala.
 • V primeru težav lahko kupec pokliče neposredno osebje lokala.
 • Po oddaji naročila bo kupec po elektronski pošti prejeli obvestilo z naslovom zadeve “Your (naziv spletnega lokala) order receipt from (datum)” , s katerim lokal potrjuje prejem naročila v čakalno vrsto. Običajno kupec prejme elektronsko obvestilo v roku 5 minut, lahko pa se ta časovnica podaljša zaradi različnih nastavitev elektronskih poštnih odjemalcev.
 • Lokal si pridržuje pravico do zavrnitve naročila v primeru, da izdelka ni več na zalogi ali zaradi očitnih napak v ceniku, ki lahko nastanejo v primeru napak pri avtomatiziranih prenosih, o čemer bo lokal kupce obvestil v najkrajšem možnem času. V primeru nejasnosti, preverjanja podatkov ali zagotavljanja pravilne dobave lahko lokal kupce kontaktira preko elektronskega naslova, ki ga je kupec navedel ob vnosu oziroma oddaji naročila ali neposredno osebje lokala..
 • Izdelke bo lokal dostavil  v kraj oddaje naročila oziroma kraj, ki ga kupec navede za dostavo in ki je v obsegu, ki ga z dostavo pokriva lokal.. V primeru, da je kupec naročil izdelke, ki jih zaradi nepredvidljivih razlogov lokal ne more odpremiti,  bo o tem kupca obvestilo osebje lokala osebno ali preko e-poštnega naslova.
 • Po opravljeni storitvi bo osebje lokala zaključilo kupčevo naročilo in mu na elektronski naslov poslalo račun.
 • V kolikor kupec potrebuje  pomoč pri oddaji naročila, lahko pokliče osebje lokala.
7. Preklic spletnega naročila

Naročila prejeta preko spleta, lahko kupec brez dodatnih stroškov prekliče do prejema elektronskega sporočila z naslovom zadeve “Your (naziv spletnega lokala) order receipt from (datum)” . Obvestilo o preklicu naročila lahko kupec opravi neposredno pri osebju lokala.

8. Sprememba spletnega naročila
 • Če kupec želi donaročiti, lahko to stori z novim spletnim naročilom ali neposredno pri osebju lokala,
 • Če kupec želi umakniti naročilo ali zmanjšati naročeno količino, lahko to stori le neposredno pri osebju lokala.
9. Izdaja in prevzem računa

9.1. Lokal in kupec se strinjata, da je e-poštni naslov, ki ga je vpisal kupec ob oddaji naročila, e-poštni naslov kamor želi kupec prejeti račun za opravljeno storitev in s tem prevzeti račun skladno z zakonom o davčnem potrjevanju računov..

9.2.Lokal in kupec se strinjata, da je kupec pred oddajo spletnega naročila  dolžan v rubriko za vnos e-poštnega naslova vpisati e-poštni naslov, na katerega bo prejel račun kot pdf prilogo.

9.3. Lokal in kupec se strinjata, da ponudnik  storitev ne sprejme naročila brez vnesenega e-poštnega naslova kupca, oziroma tako naročilo informacijski sistem zavrne.

9.4. Ob odhodu iz lokala, kupec  zagotavlja tehnične pogoje (elektronska naprava, internet,…)  za prikaz pdf priloge-račun iz 9.2 točke teh splošnih pogojev.

9.5. Lokal na elektronski naslov iz 9.1.točke teh splošnih pogojev, pošlje kupcu vsaj dve elektronski sporočili in sicer, najprej elektronsko potrditev naročila, s katerim kupca obvešča, da je naročilo sprejel in po opravljeni storitvi  še elektronsko sporočilo z davčno potrjenim računom, ki se nahaja v pdf prilogi elektronskega sporočila.

9.6. Kupec je po oddaji e-naročila dolžan preveriti ali je na elektronski naslov, ki ga je vnesel ob oddaji naročila, prejel elektronsko potrditev naročila.

9.7. Če kupec na e-poštni naslov, ki ga je vnesel ob oddaji naročila ni prejel elektronske potrditve naročila, je kupec zavezan o tem nemudoma obvestiti osebje lokala, ki  v tem primeru izda račun za opravljeno storitev po predmetnem naročilu v papirni obliki.

9.8. Če kupec ne ravna v skladu s točko 9.7, se kupec in lokal strinjata, da je lokal izdal davčno potrjen račun skladno s točko 9.7 teh splošnih pogojev, kupec pa ga ni prevzel.

10. Dostava

Dostavo izvaja osebje lokala v/na kraj iz katerega je gost skeniral QR kodo in iz katerega je oddal naročilo.

Če lokal omogoča dostavo na dom, bajubo s posebnim obrazcem ob zaključku naročila kupcu omogoča vpis točnega naslova dostave.

Kupljeno blago je dobavljivo isti dan, če ni drugače označeno. V primeru, da naročila zaradi nepredvidljivih razlogov ni mogoče dostaviti  dostaviti v obljubljenem roku, osebje lokala o novem dobavnem roku kupca obvesti osebno ali na kupčev elektronski naslov.

11. Strošek dostave

Stroška dostave ni, razen če lokal v svojem ceniku ne določi drugače.

12. Pravica do odstopa od nakupa

V primeru, da želi kupec  iz kateregakoli razloga odstopiti od nakupa, lahko to stori tako, da pri osebju lokala zahteva odstop od naročila,  če to še ni pričelo s pripravo naročila. Če je bilo blago po naročilu plačano in izpolnjeni gornji pogoji za odstop od pogodbe, bo osebje denar vrnilo, razen v primeru plačila s kartico, če ta še ni bila bremenjena.

13. Vračilo blaga

Vračilo blaga se lahko opravi neposredno osebju lokala,  takoj ko kupec ugotovi, da izdelek ne ustreza naročenemu, vendar najkasneje 15 minut po tem ko je osebje lokala izdelek predalo gostu.

14. Reklamacije

V podjetju se zavedamo pomembnosti reklamacij, zato se trudimo, da jih rešimo v najkrajšem možnem času in v obojestransko zadovoljstvo, vsekakor pa skladno z zakonsko veljavnimi določili. Izdelke lahko kupec reklamira pri osebju lokala v katerem je opravil nakup. V primeru dostave na dom lahko kupec reklamira izdelek-e s pomočjo  e-poštnega naslova lokala navedenega v 3.točki teh splošnih pogojev.

15. Stvarne napake

V skladu s 37. členom Zakona o varstvu potrošnikov je napaka stvarna v primeru:

 • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet
 • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
 • če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
 • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila

Primernost izdelkov se presoja glede na običajne izdelke enake vrste in ob upoštevanju izjav o značilnosti blaga s strani dobavitelja lokala.

16. Uveljavljanje stvarnih napak

Stvarno napako lahko kupec uveljavlja osebno pri osebju lokala z natančnim opisom napake in omogočenim pregledom izdelka.

Po ustreznem obvestilu in omogočenem pregledu izdelka, lokal bodisi:

 • odpravi napako na izdelku
 • povrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako
 • izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom
 • povrne celoten plačan znesek

V kolikor obstoj napake na izdelku ni sporen, bo lokal kupcu čimprej, vendar najkasneje v roku osmih dni ugodil. V primeru spora glede obstoja napake pa bo lokal kupcu najkasneje v osmih dneh pisno odgovoril.

17. Varnost

Lokal skrbi, da je in bo vsak nakup v lokalu popolnoma varen. Vsi zaupni podatki, ki se prenašajo preko spleta (osebni podatki, podatki o nakupih in številke plačilnih kartic), so ustrezno kodirani, zato jih tretje osebe ne morejo prebrati.

Lokal porablja 128-bitni kodirni ključ in tehnologijo SSL (Secure Socket Layer). Za maksimalno varnost prenosa je poskrbljeno z mehanizmi, ki jih uporabljajo banke, finančne ustanove in najboljše spletne trgovine.

Avtorizacije in transakcije s plačilnimi karticami se izvajajo preko avtorizacijskega centra banke, s katero ima lokal pogodbo za plačila s plačilnimi karticami. Avtorizacije kartic se vršijo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov v bančnem sistemu. Podatki o karticah se ne shranjujejo na strežniku podjetja.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno originalno programsko opremo (posodobljeno protivirusno zaščito) svoje elektronske naprave.

18. Varovanje osebnih podatkov

Lokal se obvezuje, da bodo osebni podatki, pridobljeni preko spletnega mesta v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani izključno s strani lokala .Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo lokal ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Podatki kupca  so ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb.

Osebni podatki, ki so pridobljeni preko lokala za namen izvedbe spletnega nakupa, se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila, ter v primeru upravičenosti in posebnih akcij, posredovanje kupona za unovčevanje.

19. Ukinitev registracije

Če kupec želi  ukiniti registracijo v “Mojem računu”, to sporoči na elektronski naslov podpora@bajubo.com. Za preverjanje pristnosti podatkov, bo lokal kupca kontaktiral  in dokončno potrdil ukinitev registracije kupca. Zahtevek za ukinitev registracije mora biti poslan iz elektronskega naslova, s katerim je bil uporabniški račun odprt. V roku 15 dni od prejema zahteve kupca za ukinitev registracije, bodo osebni podatki vezani na zahtevo za izbris  izbrisani o čemer bo kupec obveščen.

20. Odjava od e-novic

Odjava iz seznama prejemnikov e-novic je možna kadarkoli na naslednji povezavi. V razdelek “Odjava” kupec vpiše e-naslov iz katerega želi odjaviti naročilo na e-novice in s klikom na gumb “odjava”  to tudi potrdi. Odjava se lahko izvede tudi s klikom na odjavno povezavo v katerihkoli od prejetih eNovic. Zaradi specifičnosti poslovnega procesa in tehničnih omejitev je mogoče, da bo kupec  v 15 dneh od datuma odjave še prejel e-pošto, v primeru, da je bila e-pošta že poslana, oziroma v fazi pošiljanja. V tem primeru se kupcu lokal opravičuje in prosi za razumevanje.

21. Brisanje prijave na e-novice

Če želi kupec  brisati osebne podatke, katere lokal hrani za pošiljanje e-novic, to sporoči na elektronski naslov____________________. Zahtevek za brisanje prijave mora biti poslan iz elektronskega naslova, s katerim je bila opravljena prijava na e novice  ali pa je potrebno navesti elektronski naslov, ki se ga odjavlja. V roku 15 dni od prejema zahteve kupca za brisanje prijave, bo lokal zbrisal osebne podatke in tem obvestil kupca..

22. Odveza odgovornosti

Vsebino, objavljeno na straneh lokala, je dovoljeno uporabljati in reproducirati le v nekomercialne namene, pri čemer pa je potrebno ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah. Lokal, zagotavlja kar najbolj ažurno in natančno vsebino svojih spletnih strani, vendar ne prevzema nobenih garancij o njeni ažurnosti in/ali natančnosti. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Lokal, ali katerakoli izmed drugih pravnih ali fizičnih oseb, ki so sodelovale pri nastanku in izdelavi spletnih vsebin lokala, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh lokala ali za kakršnekoli tehnične napake. Lokal in ostalo sodelujoče osebe si prizadeva priskrbeti ustrezne slike za vse izdelke na spletnih straneh lokala. V primeru morebitnih razlik med barvnimi odkloni in dejanskimi izdelki, to ne vpliva na lastnost izdelka. Lokal dopušča možnost za nepravilnosti podatkov, slikovnega, tekstovnega, zvočnega in video materiala na spletnih straneh. Za podrobnejše opise in informacije se lahko kupec obrne na lokal  ali direktno na proizvajalca izdelka. Dekorativni material v slikah ni vključen v ceno. V primeru napak lokal omogoča odstop od pogodbe na stroške lokala.

Lokal si pridržuje pravico do sprememb pogojev poslovanja preko spletnih strani lokala kadarkoli, kakorkoli in brez predhodnega opozorila.

23. Pritožbe in spori

Lokal spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in zagotavlja učinkovito obravnavo pritožb na vseh prodajnih mestih. V primeru težav pošljite elektronsko sporočilo na podpora@bajubo.com ali nam pišite na naslov _____________________________________________________________________. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Na podlagi Uredbe 524/2013/EU je bila ustanovljena enotna vstopna točka za reševanje sporov, ki izvirajo iz spletne prodaje. S klikom na povezavo boste preusmerjeni na platformo https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL. Za dodatno pomoč se lahko obrnete na Nacionalno kontaktno točko – Slovenija. Podatki so navedeni na povezavi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.complaints.odrList. Podjetje priznava kot pristojnega za reševanje potrošnikih sporov sledečega izvajalca:

Izvajalec IRPS* Poslovni naslov E- naslov Telefon in faks Kontaktna oseba
Evropski center za reševanje sporov Tomšičeva 6 1000 Ljubljana info@ecdr.si T: 08 205 65 90 F: 01 244 99 95 Uroš Petohleb