Funkcionalnosti sistema bajubo

Bajubo je sistem, ki  povezuje posamezne funkcionalnosti v celovit medsebojno povezan (mreženje funkcionalnosti) in soodvisen sistem za digitalno trženje, mreženje storitev, prodajo in knjigovodstvo.

Vsebinsko in logično posamezni funkcionalni sklopi delujejo neodvisno in jih je zato mogoče uporabljati ločeno, vendar se v tem primeru izgublja na najmočnejšem orodju sistema – sinergiji posameznih  funkcionalnosti

Funkcionalnosti:

 • gostov samostojen vnos naročilo od mize (Urbano naročilo)
 • vnos naročila preko osebja (klasični blagajniški način preko osebja)
 • naročilo od doma (spletna prodaja)
 • “Orderman” z govornim dodajanjem izdelkov in komentarjev,
 • Davčna blagajna kot del marketinškega podsistema,
 • Izdaja original računov,
 • Boniranje,
 • Večjezičnost cenikov, menijev in zaledne pisarne (backoffice)
 • Hitro odklepanje blagajne s pinom,
 • Avtomatsko  medsebojno mobilno obveščanje osebja (kuhinja, točilni pult,…) o novem stanju naročila,
 • Avtomatsko obveščanje/opozarjanje osebja o prispelem novem naročilu,
 • Avtomatsko združevanje naročil v en račun
 • Avtomatizirano skupinsko izdajanje računov
 • Gotovinsko in brezgotovinsko plačevanje (kreditne kartice, pay pal, ali-pay, kriptovalute,…)
 • Multimedijska predstavitev ponudbe (filmi slike, opisi,…)
 • Urbano naročilo (gostovo samostojno naročanje, spletno plačilo  in prejemanje e-računov na email naslov)
 • Popolnoma brezpapirno poslovanje
 • Avtomatizirano materialno knjigovodstvo
 • Avtomatizirano antalitično knjigovodstvo
 • Avtomatska priprava in pošiljanje poročil (dnevni iztržki…)
 • Avtomatiziran prenos podatkov (dnevni iztržki, prevzemnice,…)  v praktično vse računovodske programe (Pantheon, miniMAX, vasco, b-keeper..)
 • Avtomatsko obveščanje (odgovornih in/ali dobaviteljev…). o nizkem stanju zalog
 • Omogočanje dobaviteljem, da sami vnesejo prevzemnice za ( in time vodenje zalog-pomembno zaradi aktualizacije cenikov) In time kalkulacije donosnosti izdelkov
 • Avtomatsko formiranje in pošiljanje naročil (ali povpraševanja) dobaviteljem o nizkem stanje zalog (opcijsko),
 • Avtomatski umik izdelkov iz cenika ko izdelka ni več na zalogi
 • Vodenje zalog v realnem času,
 • Avtomatsko pošiljanje periodičnih poročil
 • Nemoteno delovanje ob izpadu električne energije in/ali interneta,
 • Avtomatsko spremljanje gostovih navad,
 • Avtomatski digitalni marketing za povečanje prodaje,
 • Avtomatsko vodenje prisotnosti osebja,
 • Avtomatizirano formiranje mailing liste,
 • Avtomatsko izvajanje marketinških akcij ( kuponi, nagradna žrebanja, akcije, vabila, dogodki, prodaja kart,…)
 • Avtomatizirane rezervacije, mize, sobe,… v povezavi z sistemi booking.com, air-bnb,… (opcijsko)